Podpora

Na provoz jednotlivých služeb získáváme prostředky v rámci dotačních a grantových řízení. Tyto finanční prostředky však nepokryjí veškeré náklady, které společnosti SOCIETA o.p.s. provozováním jednotlivých služeb vznikají.
Jen díky Vaší finanční pomoci můžeme v naší činnosti pokračovat.
Na jakoukoli Vámi darovanou částku rádi vystavíme darovací smlouvu. Veškeré finanční i věcné dary poskytnuté na základě darovací smouvy je možné odečíst z daní.
Uvítáme jakoukoli finanční i materiální podporu.

Odečet daru z daní:
Fyzické osoby
(podle § 15 odst. 8 zákona o dani z příjmu, zákon č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.)
Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Právnické osoby
(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu, zákon č. 586/1992 Sb. Ve znění pozdějších předpisů)
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše    5 % z již sníženého základu daně. Poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, tento odečet uplatnit nemohou.

SOCIETA o.p.s
Tel: +420 778 007 858
E-mail: dispecink@societa.cz

Za Vaši podporu a pomoc děkujeme !!!