Humanitární pomoc občanům

 zatopených obcí Bílý kostel, Mníšek a Raspenava

 
      Díky rychlému zorganizování cílené sbírky humanitární pomoci, kterou mezi pracovníky společnosti SOCIETA o.p.s. zorganizovaly paní Petra Slaná a Renáta Petránková, a díky podpoře vedení společnosti SOCIETA o.p.s., která nám dala k dispozici služební vůz, jsme mohli už v pátek 27. 8. 2010 nakládat věci, které měli být odvezeny do postižených obcí. Díky cíleným dotazům paní Renáty P., která kontaktovala v postižené oblasti buď přímo koordinátory nebo starosty či spolupracovníky Červeného kříže, jsme dostali konkrétní požadavky, co je pro danou chvíli nejdůležitější. Proto jsme už v pátek (sbírka byla vyhlášená v pondělí 23. 8. 2010) nakládali do vozu společnosti SOCIETA o.p.s. mimo jiné, nábytek do vytopené mateřské školky v Bílém kostele, nebo pračku a žehličku pro rodinu ve vytopeném domě v obci Mníšek. Naše první cesta vedla do centrály společnosti Člověk v tísni (dále jen Čvt) se kterou naše společnost úzce spolupracuje. Tam už mimo dobrovolníků čekalo i nářadí a další humanitární pomoc. Po příjezdu do obce Bílý kostel, jsme se hned zkontaktovali s koordinátorem Čvt pro danou oblast, který už o nás věděl a nasměroval nás přímo k místu, kde se vyložili pracovní prostředky pro dobrovolníky Čvt. Ukázal nám cestu do areálu MŠ, tam nás uvítala paní kuchařka a společně s dalšími dobrovolníky začala vykládka nábytku pro vytopenou MŠ. Po vyložení veškerého materiálu, nás konečně dostihla i paní ředitelky místní MŠ a mohlo dojít k oficiálnímu předání. Nefalšovaná radost paní ředitelky z darů, které převzala, byla opravdová a velice emotivní. Nicméně jsme se museli loučit a vydat se do cíle naší druhé zastávky, obce Mníšek, ve které nás již očekával přímo ten občan, který měl požadavek na pračku a ledničku. Pro nás to byla sice osoba anonymní, ale jeho osud, který už z dálky prozrazovala zcela promáčená omítka jeho domu, díky kterému jsme se s ním mohli seznámit, nám nebyl lhostejný, a proto vám teď mohu tlumočit jeho velké díky. Následný večerní přejezd do cíle naší cesty, do obce Raspenava, se stal hlavně díky poničeným mostům a komunikacím, doslova hororem, ve kterém i navigace ztrácela svůj původní smysl a byla spíše na obtíž. Hlavně díky pomoci místních motoristů, jsme se skoro po hodině jízdy, dostali až na místo určení. Ubytovali jsme se v místním rekreačním středisku Hmědá, ve kterém byli už ubytování i ostatní dobrovolníci z Čtv.  Na druhý den ráno, po koordinaci s další humanitární společností Adra, nás rozdělili do pracovních skupin, a opět díky vozidlu společnosti Societa o.p.s., jsme se mohli ve velmi krátké době, věnovat tomu nejhlavnějšímu, pomoci těm kterým záplavy poničili jejich domovy. Naše práce samozřejmě nespočívala jen ve fyzické pomoci při odstraňování škod způsobených povodněmi, ale hlavně v psychické podpoře těch, kteří i díky humanitárním sbírkám poznali, že na to nezůstali sami a že jejich těžký osud, není nám ostatním lhostejný. Po celý víkend a i v pondělí, jezdili naši dobrovolníci pomáhat na různě poničených či dokonce zbořených obydlích, a musím opět připomenout, že vzhledem k délce obce (11km) byl přesun autem společnosti SOCIETA o.p.s., a rozvoz dobrovolníků nejenom tím nejrychlejším ale i nejoptimálnějším řešením. Když si uvědomíme délku trasy, kterou by museli dobrovolníci i s nářadím (a to se nejednalo jen o lopaty a kladiva, ale i o el. nářadí nebo motorové pily) ujít, tak by toho moc odpracovat nestíhali. Snad i díky tomu, že se tam naše „nepřehlédnutelné“ vozidlo pohybovalo, budou si nás jako společnost lidé z místa ale i ti kteří se tam pohybovali jako dobrovolníci i nadále spojovat s obětavou pomocí a lidským přístupem. Nejinak tomu i bylo v pondělí odpoledne, když jsem se loučil se všemi dočasnými spolupracovníky a vedením krizového štábu. Na závěr bych chtěl znovu ocenit rychlost a způsob pomoci vedení společnosti, ale samozřejmě i lidskou solidaritu všech zaměstnanců společnosti SOCIETA o.p.s.
Další fotografie zde
Úvod

Dispečink
s nepřetržitou službou

TELEFON :
+420 778 007 858

E-MAIL :
dispecink@societa.cz

SMS BRÁNA PRO NESLYŠÍCÍ :
+420 778 007 858