Náhradní plnění

 

 
       
Doprava  

 

      Zákon

 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že zaměstnáváme více než 60% našich zaměstnanců osob  se zdravotním postižením, jsme oprávněni dle zákona č. 435/2004 Sb. poskytovat náhradní plnění.

 

PLATÍTE VYSOKÉ ODVODY DO STÁTNÍHO ROZPOČTU ?

S NÁMI PLATIT NEMUSÍTE !

UŠETŘÍME VAŠE FINANCE, SNÍŽÍME VAŠE NÁKLADY.

 

Co je to náhradní plnění za zaměstnance se zdravotním postižením?

 

Všichni zaměstnavatelé s více než 25-ti zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4% z celkového přepočteného počtu svých zaměstnanců. V praxi to znamená, že v podstatě každý 25-tý zaměstnanec musí být OZP.

 

Příklad: V případě, že zaměstnáváte 25 osob máte ze zákona povinnost:

1.       zaměstnat jednoho pracovníka se zdravotním postižením

2.       odebrat zboží či služby v roce 2013 v hodnotě 164.500 Kč bez DPH od organizace, která může poskytovat náhradní plnění

3.       odvést do státního rozpočtu 58.750 Kč

 

Vaše společnost uspoří odběrem služeb a zboží od SOCIETA o.p.s. cca 37% nákladů oproti jinému poskytovateli, který však nezaměstnává více než 50% osob se ZP.

 

celkem zaměstnanců
povinný podíl zaměstnanců se ZP/ 
 počet zaměstnanců se ZP
Výpočet ročního odvodu do státního rozpočtu
( 2,5 x průměrná mzda x počet chybějící zaměstnanců se ZP  ) 
Náhradní plnění = nákup služeb a zboží bez DPH
( 7 x průměrná mzda x počet chybějící zaměstnanců se ZP )
Vaše možná měsíční úspora
25
1
58.750 
164.500
4.896
50
2
117.500
329.000
9.792
100
4
235.000
658.000
19.583
200
8
470.000
1.316.000
39.167
500
20
1.175.000
3.290.000
97.917
1000
40
2.350.000
6.580.000
195.833
2000
80
4.700.000
13.160.000
391.667
5000
200
11.750.000
32.900.000
2.741.000

 

 Pozn.: Při výpočtu se vychází z průměrné měsíční mzdy za I. až III. čtvrtletí rok 2010 ve výši 23.324 Kč.
Odhad výše průměrné mzdy pro rok 2011 je pro potřeby výpočtu stanoven na částku 23.500 Kč.
Údaj pro rok 2011 bude zveřejněn MPSV koncem roku 2011.
 

 DŮVODY PROČ S NÁMI SPOLUPRACOVAT:

Jsme přímým zaměstnavatelem zdravotně postižených osob. Tímto se zásadně lišíme od většiny ostatních společností, které nabízí pouze přefakturaci náhradního plnění.
Ke každé faktuře vám dodáme čestné prohlášení o plnění podmínek náhradního plnění spolu s uvedením aktuálního průměrného přepočteného počtu zaměstnanců se zdravotním postižením.
Při odběru zboží nebo služeb od naší společnosti, která Vám může poskytnout náhradní plnění, splníte nejen zákonnou povinnost, ale peníze místo odvodu do státního rozpočtu využijete efektivněji na nákup zboží a služeb. 
 
  1. Daňová úleva pro vaši firmu.
  2. Vaši spokojení zaměstnanci využívající nabízené relaxační a sportovní aktivity.
  3. Přímá podpora pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením.
  4. Sami ovlivňujete a určujete komu přijdou peníze za náhradní plnění.
  5. Pomáháte naplňovat naše smysluplné poslání.
  6. Individuální přístup a spolehlivé služby.
  7. Dlouhodobá spolupráce, důvěra a spokojenost.
  
Smyslem zákona o zaměstnanosti, který toto upravuje totiž není plnit státní rozpočet, nýbrž umožnit zdravotně postiženým spoluobčanům zapojit se do běžného života, včetně plnohodnotného zaměstnání.
Pomozte tedy naplnit tuto skutečnost a zároveň uspořte finanční prostředky za školení, volnočasové aktivity či služby potřebné pro provoz vaší firmy, tím, že umožníte využít pracovní schopnosti zdravotně postižených zaměstnanců naší společnosti.
 
 
kontakt:
 
SOCIETA o.p.s
Tel: +420 778 007 858 
e-mail: dispecink@societa.cz

 

 

Úvod

Dispečink
s nepřetržitou službou

TELEFON :
+420 778 007 858

E-MAIL :
dispecink@societa.cz

SMS BRÁNA PRO NESLYŠÍCÍ :
+420 778 007 858